Kadın Depresyonu

Ajans Papirus

Kadın Depresyonu


Kadınların erkeklerden daha fazla depresyonu girdiğini illa ki bir yerlerden herkesin kulağına çalınmıştır. Evet bu doğrudur. Bir birçok araştırmayla sabittir ki kadınlar erkeklere oranla daha fazla depresyon rahatsızlığından muzdarip olurlar. Bunun sebepleriyle ilgili birçok teori mevcut;

  • Sosyal Rol: Bazı teorisyenlere göre kadınların uğradığı ayrımcılık ve toplumun üzerilerine biçtikleri ağır rol kadınların depresyonu daha fazla tecrübe etmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Aile içi şiddet, taciz, tecavüz gibi olumsuzluklara daha çok maruz kalmaları da buna en büyük etmenlerden biridir. Özellikle 3. Dünya ülkeleri değerlendirildiğinde bu fenomen biraz daha görünür nitelikte. 

Ayrıca yine erkeklere biçilen sosyal rolden ötürü depresyonda olduklarını kabullenmeyebilir, yardım almayabilirler, bunu hatalı bir şekilde zayıflık olarak görebilirler. Böylece erkek depresyonu istatistiksel verilere daha az yansımış olur.

  • Hormonlar: Kadınların hormonal yapılarından dolayı depresyonu daha fazla tecrübe edebilirler. Testosteron hormonu insanların duygu durumlarına olumlu katkısı olan bir hormondur ve bu hormon ortalama bir kadında 10-30 ml kadarken ortalama bir erkekte 1000 ml’den fazladır. Kadın erkek arasındaki depresyon farkının 20'li yaşlarda (erkeklerin testosteron hormonunun peak yaptığı yaşlar) en yüksek seviyeye çıkması da bu etmenin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. 
  • Başa çıkma yöntemleri: Erkeklerde depresyon, stres vb... gibi olumsuz duygu durumlarında verilen tepkiler “agresiflik, sinir, saldırganlık” şekilde olabilirken, kadınlarda daha çok “içe atmak, dışarı yansıtmamaya çalışmak” olur. Yani her iki taraf da bu negatif durumu kendine saklamak isterken erkekler olumsuzluklarını yayarak, kadınlar içine atarak baş etmeye çalışırlar. Böylelikle erkek yükünü hafifletirken, kadın daha da ağırlaştırır ve depresyonun yıkıcılığını arttırır.

O zaman özet olarak kadının da erkeğin de depresyonu aynı oranda yaşadığı ama kadınların yukarıdaki 3 etmen sebebiyle depresyonu daha şiddetli hissettiği düşünülebilir. Bu sebeple kadınların daha fazla depresyonu tecrübe ettiği her ne kadar doğru olmasa dahi daha şiddetli olarak hissettiği tüm araştırmalarca aşikardır. 

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.
ONLINE RANDEVU
Online Randevu