Terapötik İlişki Nedir?

Ajans Papirus

   Psikoterapi kişinin kendi iç dünyasını keşfettiği, duygu, düşünce ve davranışlarının farkında vardığı bir süreçtir. Kişinin kendine ve çevresine olan farkındalığı da bu süreçte artar. Bu süreçte de kişiye terapisti eşlik eder. Terapötik ilişki günlük yaşantımızda kurduğumuz ilişklerden farklıdır. Bu ilişki danışan ve terapist arasında gelişen profesyonel bir ilişkidir. Terapist ve danışan arasında bir arkadaşlık ilişkisi kurulamaz. Bu ilişkinin temelinde gizlilik ilkesi, etik kurallar, sınırlar ve mahremiyet vardır. Terapötik ilişki danışanın terapiste güvenip kendini açması, ifade edebilmesi için önem taşır. Terapi sürecinde sağlam temellere oturtulmuş iyi bir terapötik ilişki süreci hızlandırır ve iyileşmeye katkısı büyüktür, terapiden alınan verimi artırır. Terapötik ilişki güvene dayalıdır, danışan terapiste güvenirse açıklık ve dürüstlükle kendini ifade edip anlatması da daha kolay olucaktır. Empatinin de terapötik ilişkinin kurulmasında etkisi vardır, terapistin danışanı anladığını hissettirmesi danışan kişiye kendini daha iyi hissettirebilir. Terapötik ilişkinin kurulamadığı durumlarda kişiler terapiyi yarım bırakabilir veya düzenli olarak devam etmeyebilirler.

Stj. Psk. Cemre Baytok

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.
ONLINE RANDEVU
Online Randevu